Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Hudební výchova

Rychlé odkazy:
 Další látka   Sekunda   Kvinta   Sexta 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Sexta

Český hudební romantismus - František Škroup (Fidlovačka - Kde domov můj, Píseň Čechů), Bedřich Smetana (Má vlast, Prodaná nevěsta, Hubička, Dvě vdovy,...) -

Kde domov můj - Instrumentální ukázka české hymny -

Česká hudební emigrace pobělohorská - Příčiny odchodů umělců do ciziny, Bílá Hora, odchod na západ (formy - sonáta, smyčcové kvarteto, klasický orchestr), NĚMECKO - Jan Václav Stamic, Mannheimská kapela, Jiří Antonín Benda, 1. scénický melodram, FRANCIE - Jan Ladislav Dusík, Antonín Rejcha, Pavel Vranický, Antonín Vranický, Leopold Antonín Koželuh, Jan Křtitel Vaňhal, Vojtěch Matyáš Jírovec, Josef Mysliveček (Il Bellerofonte, Il divino boemo) -

České hudební baroko - Koncert, opera, concerto grosso, oratorium, kantáta, 3 etapy vývoje, Bohuslav Matěj Černohorský (varhanní díla, vokální díla, Nešpory, Modlitby blahoslavené Panny Marie Vítězné, Královna Nebes, Kterého židé kamenovali) -

Kvinta

Chanson (Šanson) - Chanson, drama v kostce, Maurice Chevallier, Edith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour, Gilbert Becaud, Ljuba Hermanová, Eva Olinerová, Jitka Molavcová, Hana Hegerová, Vladimír Miřík, Irena Budvaizrová, Michal Prokop -

Pojmy ze světa hudby - Tónina, stupnice (durové, mollové - aiolská harmonická melodická, chromatická, pentatonická, celotónová, cikánská durová, mixolydická, lydická, frygická, dórská, iónská), rytmus, metrum, tempo (volná tempa, mírná tempa, rychlá tempa), metronom -

Česká hudba - Gregoriánský chorál, Hospodine pomiluj ny, Svatý Václave, Mastičkář, Umučení Ježíšovo, Vzkříšení Lazarovo, Legendy ze života panny Marie, světská hudba raného středověku, vrcholný a střední středověk, Mistr Záviš, Jistebnický kancionál, Ktož sú boží bojovníci, Andělíku rozkochaný, instrumentální hudba - Calenda maya, nástroje -

Sekunda

Sonáta, sonátová forma - Brahms, Hindemith -

Muzikál - Počátky, kořeny, český muzikál - Krysař, Dracula, Balada pro banditu -

Symfonie, symfonická báseň - Stavba, vznik, Vltava -

Tanec - Pantomima, balet, výrazový tanec, společenské tance, S. S. Prokofjev, P. I. Čajkovskij -

Koncert - Pódiové vystoupení, hudební forma, kadence -

Polyfonie, homofonie - Polyfonní hudba, kontrapunkt, kánon - vokální polyfonie, fuga - instrumentální polyfonie -

O lidském hlase - Hlasová výchova, pěvecký postoj, dýchání, artikulace, hlasová hygiena -

Melodram, scénická hudba - Jiří Antonín Benda, Zdeněk Fibich, Josef Suk, -

Další látka

Jazz a swing v Čechách

Hudební renesance v Čechách - Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Campanus Vodňanský -

...jdi nahoru...

-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2023 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...