Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Matematika

Rychlé odkazy:
 Kvinta   Sexta   Septima   Oktáva 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Oktáva

Grafy k MO25 a MO26 - Pár grafů k funkcím z maturitních okruhů 25 a 26. -

Matematická indukce - Dokazovací matematická technika, vysvětlení, vzorce, přílady -

Parabola - Příklady na procvičení paraboly včetně řešení -

Analytická geometrie - Vzdálenost bodů, střed úsečky,... -

Septima

Kombinatorika - Základní kombinatorická pravidla, variace a permutace bez opakování, s opakováním -

Obsahy a objemy těles - Krychle, kvádr, rotační válec, pravidelný n-boký jehlan, rotační kužel, hranol, komolý jehlan, rotační komolý kužel, koule a části kulové plochy (vrchlík, kulová vrstva, kulový pás, kulová úseč) -

Stereometrie - Krychle, pravidelný čtyřboký jehlan, vzájemná poloha přimek, příčka mimoběžek, vzájemná poloha dvou rovin, průnik přímky a roviny, rovnoběžnost přímek a rovin, vzájemná poloha tří rovin, řez tělesa rovinou řez jehlanu, metrické vlastnosti - odchylka přímek, kolmost přímky a roviny, odchylka přímky a roviny, odchylka dvou rovin -

Vztahy mezi goniometrickými funkcemi, vzorce - Základní vztahy mezi goniometrickými funkcemi téhož argumentu - sinová věta, kosinová věta, součtové a další vzorce, obsah trojúhelníku, Heronův vzorec, poloměr kružnice opsané a vepsané -

Tangens a kotangens - Vlastnosti, grafy, goniometrické rovnice -

Goniometrické funkce - Goniometrické funkce ostrého úhlu, velikost úhlu v míře stupňové a v míře obloukové, orientovaný úhel, funkce sinus a cosinus, goniometrické rovnice -

Přirozený logaritmus - Eulerovo číslo, graf -

Sexta

Funkce - Definice, obor hodnot funkce, lineární funkce, rostoucí a klesající funkce, prostá funkce, lineární funkce s absolutní hodnotou -

Kvinta

Výroky - Složené výroky - konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence, kvantifikované výroky, negace -

Mocniny - Mocniny, mocnitel, exponent -

Elementární teorie čísel - číslo, číslice, soudělná čísla, společný dělitel, nepřímý důkaz -


-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2023 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...