Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Maturitní otázky

Rychlé odkazy:
 Anglický jazyk   Biologie   Český jazyk   Fyzika   Hudební výchova   Chemie 
 Matematika   Německý jazyk   Výpočetní technika   Základy společenských věd   Zeměpis 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Biologie

01. Nebuněčné a prvobuněčné organismy, teorie vzniku života na Zemi - Nebuněční (Subcellulata), praorganismy (Eobionta), viry (Vira), prvobuněnčí (Protocellulata), bakterie (Bacteria), sinice (Cyanophyta), prochlorofyty -

02. Eukaryotická buňka, základní typy pletiv a tkání - Cytoplazmatická membrána, cytoplazma, jádro, endoplazmatické retikulum, ribozomy, Golgiho aparát, mitochondrie, lysozomy, plastidy, vakuoly, parenchym, prosenchym, kolenchym, sklerenchym, pletiva dělivá, pletiva krycí, pokožka, chlupy, průduchy, vodní skuliny, korek, pletiva vodivá, dřevní část, lýková část, pletivo základní, tkáně, epitely, pojiva, vazivo, chrupavka, kost, tkáň svalová, tkáň nervová -

03. Živá vs. neživá příroda, obecné vlastnosti živých soustav - Živá vs. neživá příroda, obecné vlastnosti živých soustav. -

04. Vývoj a charakteristika nižších rostlin - Protobionta, Chromista, Lichenes -

05. Mechorosty a kapraďorosty - Cormobionta -

06. Nahosemenné a krytosemenné rostliny - Cormobionta - Pinophyta a Magnoliphyta -

07. Protozoa, rozmnožování buněk - Protozoa, rozmnožování buněk -

08. Mnohobuněčnost, Diblastica a Cnidaria. - Mnohobuněčnost, Diblastica a Cnidaria. -

09. Protostomia, Triblastica, Plathemintes a Nemathelmintes - Protostomia, Triblastica, Plathemintes a Nemathelmintes -

10. otázka - Mollusca-Bivalvia, Gastropoda, Cephalopoda. -

11. otázka - Arthropoda- Trilobitomorpha, Chelicerata, Branchiata. -

12. otázka - Tracheata- Insecta. -

13. otázka - Ostnokožci, paryby, ryby. -

14. otázka - Amphibia, Reptilia. -

15. otázka - Aves, Mammalia. -

16. otázka - Fyziologie rostlin, Fungi. -

17. otázka - Hormonální a nervová soustava. -

...jdi nahoru...

18. otázka - Dýchací a termoregulační soustava. -

19. otázka - Cévní soustava. -

20. otázka - Trávící soustava a metabolismus látek. -

21. otázka - Fylogeneze a ontogeneze člověka. Rozmnožovací soustava. -

22. otázka - Vylučovací soustava, smyslová ústrojí. -

23. otázka - Kosti, svaly. -

25. otázka - Genetické aspekty pohlavního rozmnožování a mimojaderná dědičnost. -

26. otázka - Mutační změny genotypu a genetické zákonitosti v populacích. -

27. otázka - Ekologie. -

...jdi nahoru...

Genetika na úrovni organismu. - Pravděpodobně jen část... -

Chromozomy. - Různé typy chromozomů- bonus. -

Maturitní otázky z biologie - Maturitní otázky Mgr. Karly Hebelkové a Mgr. Věry Hercokové pro ročník 2008/2009 -

OLIN - Stručný přehled maturitních okruhů 1 - 15 -

Pojmy - Pojmy k některým okruhům -

Stélka. - Bonusové zpracování stélek. -

Živočišná buňka. - Opět bonus hodící se k přijímačkám:-) -


-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2022 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...