Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Maturitní otázky

Rychlé odkazy:
 Anglický jazyk   Biologie   Český jazyk   Fyzika   Hudební výchova   Chemie 
 Matematika   Německý jazyk   Výpočetní technika   Základy společenských věd   Zeměpis 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Český jazyk

00. literární teorie (2010) - 1. mat. otázka -

01. Antická literatura (2010) - - 2. mat. otázka -

01. Nejstarší památky světového písemnictví - Orientální literatura (sumerská, staroegyptská, hebrejská, indická, perská, čínská), antická literatura (řecká a římská), Homér, Aischylos, Sofokles, Euripides, Aristofanes, Platón, Titus Maccius Plautus, Publius Ovidius Naso, Publius Vergilius Maro, Gaius Julius Ceasar, Marcus Aurelius -

01. Větné členy základní a rozvíjející - Základní větné členy (podmět, přísudek), rozvíjející větné členy předmět, příslovečné určení, přívlastek, přístavek, doplněk -

02. L doby Karlovy a Husitství (2010) - 5. mat.otázka -

02. Nejstarší památky české literatury, doba Karlova, období husitství - Písemnictví staroslověnské, Cyril a Metoděj, Proglas, hlaholice, staroslověnština, období zápasu dvou kultur – staroslověnština x latina, Život knížete Václava; Hospodine, pomiluj ny!; Svatý Václave, Kristiánova legenda, Kronika česká, Kosmas, Alexandreis, Dalimilova kronika, Karel IV., Vita Caroli, Život sv. Kateřiny, Legenda o sv. Prokopu, Mastičkář, Trojanská kronika, Podkoní a žák; Ktož jsú boží bojovníci, Tomáš Štítný ze Štítného – Řeči besední, Mistr Jan Hus (O církvi, Knížky o svatokupectví, Postila, Dcerka, Výklad Viery, Desatera a Páteře, O šesti bludiech, Husitská kronika), Petr Chelčický (O trojím lidu, O boji duchovním, Sieť viery pravé), Václav Šašek z Bířkova -

02. O původu a vývoji českého jazyka - Staroslověnština x latina (primitivní pravopis, pravopis spřežkový), 14. stol. – doba Karlova (Tomáš Štítný ze Štítného), 15. stol - husitství (Mistr Jan Hus), 16. stol. a poč. 17. stol (vynález knihtisku, Trojanská kronika, Jan Blahoslav – Gramatika česká, Daniel Adam z Veleslavína, Jan Amos Komenský, brusiči a puristé jazyka, Václav Jan Rosa – Čechořečnost), konec 18. stol. – 1. pol. 19. stol. – národní obrození (Václav Matěj Kramerius, Josef Dobrovský, Josef Jungmann), základy praslovanštiny -

02. Počátky naší literatury do doby Karlovy (2010) - 3. mat. otázka -

03. Mluvnické kategorie sloves - Osoba, číslo, způsob, čas, rod, vid, třída, vzor -

03. Světová renesance (2010) - 7. mat. otázka -

03. Významné osobnosti světové renesance - Renesance a humanismus, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca, François Villon, François Rabelais, Miguel de Cervantes y Saavedra, William Shakespeare, znaky shakespearovského dramatu -

04. Humanistické tendence v české literatuře, baroko, J. A. Komenský - Humanismus psaný latinsky (Jan z Rabštejna, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Jan Campanus Vodňanský), Humanismus psaný česky (Viktorin Kornel ze Všehrd, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Václav Hájek z Libočan, Jan Blahoslav, Jiří Melantrich z Aventina, Daniel Adam z Veleslavína, Jan Amos Komenský) -

04. Jazyk a racionální studium textu - Obsah, rejstřík, resumé, výpisek, osnova, výtah -

05. Grafická stránka jazyka - Grafém, foném, spodoba znělosti, slova přejatá, příslovečné spřežky, přídavná jména složená -

05. Světové písemnictví pod vlivem klasicismu, osvícenství a preromantismu - Pierre Corneille (Cid), Moliére (Tartuffe, Don Juan, Lakomec, Misantrop, Zdravý nemocný), Jean de la Fontaine, Carlo Goldoni (Sluha dvou pánů, Poprask na laguně), Voltaire, Charles de Montesquie, Denis Diderot, Johnattan Swift, Denis Diderot, Jean Jacques Rousseau, Sturm and Drang, Johann Wolfgang Goethe (Faust, Utrpení mladého Werthera), Friedrich Schiller (Óda na radost) -

06. Česká literatura v době národního obrození - Josef Dobrovský (Podrobná mluvnice češtiny, Německo-český slovník, Dějiny české řeči a literatury, Základy jazyka staroslověnského, Česká prozodie), Josef Jungmann (Slovník česko-německý, Slovesnost), František Palacký (Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě), Jan Kollár (Básně), František Ladislav Čelakovský (Mudrosloví národu slovanského ve příslovích, Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých), Karel Jaromír Erben (Prostonárodní české písně a říkadla, Kytice z pověstí národních - Kytice, Vodník) -

06. Vypravování - Děj, osnova, postupy, přímá řeč, jazyk -

...jdi nahoru...

07. Romantismus v české a světové literatuře - George Gordon Byron (Childe Haroldova pouť), Percy Bysshe Shelley (Odpoutaný Prométheus), Walter Scott (Ivanhoe), Sestry Brontëovy (Jana Eyrová, Na větrné hůrce), Victor Hugo (Bídníci, Chrám Matky Boží v Paříži, Devadesát tři, Dělníci moře, Legenda věků, Ruy Blas), Stendhal (Červený a černý, Kartouza parmská), Adam Mickiewicz (Pan Tadeáš, Konrád Wallenrod), Alexandr Sergejevič Puškin (Kavkazský zajatec, Cikáni, Kapitánská dcerka, Piková dáma, Bělkinovy povídky, Boris Godunov, Evžen Oněgin), Michail Jurjevič Lermontov (Démon, Hrdina naší doby), Edgar Allan Poe (Havran, Vraždy v ulici Morgue, Jáma a kyvadlo), Karel Hynek Mácha (Obrazy ze života mého, Pouť krkonošská, Máj) -

07. Světová a česká romantická tvorba (2010) - 9. mat. otázka -

07. Umělecký styl - Individuální styly, poetismy, obrazná vyjádření, figury, epika, lyrika, drama, vypravování, popis, charakteristika -

08. Administrativní styl - Úřední dopis, životopis, CV, zpráva, oznámení, inzerát, fakta -

08. Realismus (2010) - 10. mat. otázka -

08. Sbližování literatury s životní realitou – realismus ve světové literatuře - Honoré de Balzac (Lidská komedie, Otec Goriot, Evženie Grandetová, Bratranec Pons, Zracené iluze, Lesk a bída kurtizán), Gustave Flaubert (Paní Bovaryová, Citová výchova), Guy de Maupassant (Kulička, Miláček), Émile Zola (Rougon-Macquartové, Tereza Raquinová, Nana, Germinal, Břicho Paříže, Zabiják), Charles Dickens (Oliver Twist, David Copperfield, Malá Dorritka, Kronika Pickwickova klubu), Henryk Sienkiewicz (Quo vadis?, Křižáci, Ohněm a mečem, Pouští a pralesem), Mark Twain (Dobrodružství Toma Sawyera, Dobrodružství Huckleberryho Finna), Nikolaj Vasiljevič Gogol (Petrohradské povídky, Revizor, Mrtvé duše), Ivan Sergejevič Turgeněv (Lovcovy zápisky, Otcové a děti), Lev Nikolajevič Tolstoj (Sevastopolské povídky, Vojna a mír, Anna Karenina), Fjodor Michajlovič Dostojevskij (Zločin a trest, Bratři Karamazovi, Idiot), Anton Pavlovič Čechov (Višňový sad, Strýček Váňa, Smrt úředníka) -

09. Počátky české realistické tvorby - Karel Havlíček Borovský (Obrazy z Rus, Epigramy, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest sv. Vladimíra), Božena Němcová (Ženám českým, Obrazy z okolí domažlického, Slovenské pohádky a pověsti, Národní báchorky a pověsti, Chudí lidé, Pan učitel, Dobrý člověk, Chyže pod horami, Karla, Divá Bára, Babička, V zámku a podzámčí, Pohorská vesnice), Josef Kajetán Tyl (Poslední Čech, Pražský Flamendr, Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, Strakonický dudák aneb Hody divých žen, Kutnohorští havíři, Tvrdohlavá žena) -

09. Úvaha - útvar, využití, syntaxe, osnova -

10. Česká dramatická tvorba 19. století - Obrozenecké divadlo, Stavovské divadlo, Bouda, Václav Thám, Josef Kajetán Tyl (Dekret kutnohorský, Poslední Čech, Pražský Flamendr, Paličova dcera, Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, Jan Hus, Kutnohorští havíři, Strakonický dudák aneb Hody divých žen), Alois Jirásek (Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč, M. D. Rettigová, Lucerna, Vojnarka, Julius Zeyer, Radúz a Mahulena), Jaroslav Vrchlický (Hippodamie, Noc na Karlštejně), Alois a Vilém Mrštíkové (Maryša) -

...jdi nahoru...

10. České drama 19. a 20. století (2010) - 12. mat. otázka -

10. Řečnický styl - Stavba, využítí jazykových prostředků, diskuze, přednáška, proslov -

11. Generace májovců, Národní divadlo - Jan Neruda (Hřbitovní kvítí, Knihy veršů, Písně kosmické, Balady a romance, Prosté motivy, Zpěvy páteční, Arabesky, Povídky malostranské), Karolína Světlá (Černý Petříček, Vesnický román, Frantina, Kříž u potoka, Kantůrčice, Nemodlenec, Hubička), Jakub Arbes (Kandidáti existence, Newtonův mozek, Svatý Xaverius) -

11. Jazykověda a její složky - Gramatika (hláskosloví, fonetika, fonologie, ortofonie, ortoepie, grafémika, ortografie, morfologie, syntax), lexikologie (slovotvorba, sémantika, etymologie, frazeologie, onomastika, lexikografie), stylistika -

12. Literární tvorba ruchovců a lumírovců - Svatopluk Čech (Husita na Baltu, Žižka, Adamité, Ve stínu lípy, Lešetínský kovář, Evropa, Slávie, Hanuman, Jitřní písně, Písně otroka, Pravý výlet pana Broučka do Měsíce, Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století), Eliška Krásnohorská (Z máje žití, Ze Šumavy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna), Josef Václav Sládek (Básně, Jiskry na moři, Světlou stopou, Sluncem a stínem, Na prahu ráje, Ze života, Selské písně, České znělky, Zlatý máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky), Jaroslav Vrchlický (Eklogy a písně, Sny o štěstí, Okna v bouři, Má vlast, Písně otroka, Strom života, Hudba v duši, Dojmy a rozmary, Meč Damoklův, Zlomky epopeje, Duch a nevěsta, Selské balady, Noc na Karlštejně, Hippodamie), Julius Zeyer (Vyšehrad, Čechův příchod, Ondřej Černyšev, O věrném přátelství Amise a Amila), Jan Maria Plojhar (Tři legendy o krucifixu, Radúz a Mahulena) -

12. Projev - Písemný, mluvený -

13. Humor a satira v české literatuře - Karel Havlíček Borovský (Obrazy z Rus, Epigramy, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest sv. Vladimíra), Jaroslav Hašek (Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona, Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy, Osudy dobrého vojáka Švejka a jiné podivné historky, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války), Osvobozené divadlo (Jan Werich, Italské prázdniny, Fimfárum, Jiří Voskovec, Jaroslav Ježek, Jindřich Honzl, Vest pocket revue, Dynamit, Fata morgana, Sever proti jihu, Golem, Nebe na zemi, Ostrov, Osel a stín, Caesar, Balada z Hadrů, Rub a líc, Těžká Barbora, Kat a blázen, Svět za mřížemi, Pěst na oko, Divotvorný hrnec), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana -

13. Publicistický styl - Automatizace, aktualizace, zpráva, článek, interview, komentář, úvodník, reportáž, fejeton, referát, kurziva, glosa, sloupek, causerie, črta, recenze -

13. Vývoj satiry v české literatuře (2010) - 11. mat. otázka -

...jdi nahoru...

14. Historická beletrie v české a světové literatuře - Historický román, Alois Jirásek (Staré pověsti české, Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo, Z Čech až na konec světa, Temno, Skály, Psohlavci, Skaláci, F.L.Věk, U nás, Filozofská historie, Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč, M. D. Rettigová, Lucerna, Vojnarka), Zikmund Winter (Mistr Kampanus), Adam Mickiewicz (Pan Tadeáš, Konrád Wallenrod), Henryk Sienkiewicz (Křižáci, Ohněm a mečem, Quo vadis?, Pouští a pralesem), Lev Nikolajevič Tolstoj (Sevastopolské povídky, Vojna a mír, Anna Karenina) -

14. Odborný styl - Styl vědecký, prakticky odborný, populárně-naučný, termíny, větná stavba, vyjadřování, stavba textu jako celku, slohové postupy v odborném stylu (výkladový, popisný, úvahový) -

15. Regionální literatura - Marie Kubátová (Krkonošské pohádky, Jak Krakonoš vedl s Trautenberkem válku, Krakonošův rok, Všechny krásy Krkonoš, Daremný poudačky), Jaromír Horáček (Krkonošský muderlanti, Muderlanti zpod Žalýho, Hadí štěstí), Jan Buchar (Co se kdy u nás šustlo, Co se šustlo taky jinde), František Janalík (Jak jsem lezl Krakonošovi do zelí), Jaroslav Havlíček (Zázrak flamendrů, Smaragdový příboj, Petrolejové lampy, Neviditelný), Jan Weiss (Zrcadlo, které se opožďuje, Fantom smíchu, Přišel z hor, Dům o tisíci patrech), Josef Šír (V horské škole, Robotou života), Karel Václav Rais (Zapadlí vlastenci, Výminkáři, Rodiče a děti, Kalibův zločin, Západ), Antal Stašek (Blouznivci našich hor, O ševci Matoušovi a jeho přátelích) -

15. Spisovný jazyk a nespisovné formy jazyka - Spisovné útvary, nespisovné útvary, spisovný jazyk, hovorová čeština, interdialekt, obecná čeština, dialekt, česká nářečí, středomoravská nářečí, moravskoslovenská nářečí, slezská nářečí, profesní mluva, slang, argot -

16. Česká realistická próza 2. pol. 19. stol. - Kritický realismus, venkovská próza, Karel Václav Rais (Výminkáři, Rodiče a děti, Zapadlí vlastenci, Západ, Kalibův zločin), Tereza Nováková (Maloměstský román, Jiří Šmatlán), Antal Stašek (Blouznivci našich hor, V temných vírech, O ševci Matoušovi a jeho přátelích) -

16. Popis - Prostě-sdělovací styl, prostý popis (statický), odborný popis, subjektivní popis – líčení, dynamický popis, charakteristika -

17. Moderní umělecké směry na přelomu 19. a 20. století - Literární moderna, impresionismus, symbolismus, dekadence, prokletí básníci, Charles Baudelaire (Květy zla, Zdechlina), Paul Verlaine (Básnické umění, Písně beze slov, Saturnské básně, Galantní slavnosti), Jean Arthur Rimbaud, Oscar Wilde (Obraz Doriana Graye, Šťastný princ a jiné pohádky, Ideální manžel, Jak je důležité míti Filipa), Walt Whitman (Stébla trávy), česká moderna, Manifest České moderny, Antonín Sova (Květy intimních nálad, Ještě jednou se vrátíme, Z mého kraje), Otokar Březina (Tajemné dálky, Stavitelé chrámu, Ruce), Karel Hlaváček (Pozdě k ránu, Mstivá kantiléna) -

17. Zvuková stránka slova a věty - Fonetika, fonologie, ortofonie, samohlásky, souhlásky, slabika, přízvuk, melodii, intonaci, výslovnost, asimilace (spodoba) znělosti -

18. Generace buřičů - Viktor Dyk (A porta inferi, Síla života, Marnosti, Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice, Milá sedmi loupežníků, Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok, Devátá vlna, Krysař, Zmoudření Dona Quijota), František Gellner (Po nás ať přijde potopa, Radosti života, Nové verše, Don Juan), Fráňa Šrámek (Života bído, před tě mám rád, Modrý a rudý, Splav, Rány růže, Stříbrný vítr, Tělo, Měsíc nad řekou, Léto), Petr Bezruč (Slezské písně, Stužkonoska modrá) -

...jdi nahoru...

18. Slova přejatá - Cizí slova, příčiny přejímání, zdomácnělá slova, cizí slova, eufemismus, výslovnost -

19. Odchylky od větné stavby - Elipsa (výpustka), apoziopeze – nedokončená výpověď, anakolut – vyšinutí z vazby, kontaminace – směšování vazeb, zeugma – spřežení vazeb, atrakce – větná spodoba -

19. Poetismus a proletářské umění - Jiří Wolker (Host do domu, Svatý Kopeček, Těžká hodina, O milionáři, který ukradl slunce, O kominíkovi), Josef Hora (Srdce a vřava světa, Domov), Devětsil, Vítězslav Nezval (Podivuhodný kouzelník, Pantomima, Básně noci, Signál času, Skleněný havelok, Zpáteční lístek, Pět prstů, Sbohem a šáteček, Žena v množném čísle, Praha s prsty deště, 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida, Matka naděje, Pět minut za městem, Manon Lescaut, Historický obraz, Zpěv míru, Z domoviny, Chrpy a města, Moderní básnické směry, Manifest poetismu, Schovávaná na schodech, Dnes ještě zapadá slunce nad Antarktidou, Anička skřítek a Slaměný Hubert) -

20. Odraz 1. světové války v české a světové literatuře - Jaroslav Hašek (Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona, Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy, Osudy dobrého vojáka Švejka a jiné podivné historky, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války), Jaromír John (Večery na slamníku), Romain Rolland (Petr a Lucie, Dobrý člověk ještě žije, Okouzlená duše), Henri Barbusse (Oheň), Erich Maria Remarque (Na západní frontě klid, Cesta zpátky, Tři kamarádi, Černý obelisk, Jiskra života; Čas žít, čas umírat), Ernest Hemingway (Fiesta; Sbohem, armádo; Komu zvoní hrana, Zelené pahorky africké, Pohyblivý svátek, Mít a nemít, Stařec a moře, Pátá kolona) -

20. Slovní druhy - Slova ohebná a neohebná, podstatná jména (substantiva), přídavná jména (adjektiva), zájmena (pronomina), číslovky (numeralia), slovesa (verba), příslovce (adverbia), předložky (prepozice), spojky (konjunkce), částice (partikule), citoslovce (interjekce) -

21. Charakter českého divadla a dramatu v 1. pol. 20. stol. - Alois a Vilém Mrštíkové (Maryša), Osvobozené divadlo (Jan Werich, Italské prázdniny, Fimfárum, Jiří Voskovec, Jaroslav Ježek, Jindřich Honzl, Vest pocket revue, Dynamit, Fata morgana, Sever proti jihu, Golem, Nebe na zemi, Ostrov, Osel a stín, Caesar, Balada z Hadrů, Rub a líc, Těžká Barbora, Kat a blázen, Svět za mřížemi, Pěst na oko, Divotvorný hrnec), V+W písně, D 34 – D 41, D 46, D 47, D 51, Divadlo E. F. Buriana, Divadlo Archa, Emil František Burian, Karel Čapek (Bílá nemoc, Matka, R.U.R) -

21. Věta jednoduchá - Věta dvojčlenná, věta jednočlenná, větné ekvivalenty, věta oznamovací, věta tázací, otázka doplňovací, otázky zjišťovací, věta rozkazovací, věta přací, věta zvolací -

22. Česká próza 1. poloviny 20. století - Jaroslav Hašek (Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona, Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy, Osudy dobrého vojáka Švejka a jiné podivné historky, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války), Vladislav Vančura (Obrazy z dějin národa českého, Pekař Jan Marhoul, Markéta Lazarová, Pole orná a válečná, Rozmarné léto, Josefina, Kubula a Kuba Kubikula), Ivan Olbracht (O zlých samotářích, Žalář nejtemnější, Podivné přátelství herce Jesenia, Anna proletářka, Zamřížované zdrcadlo, Nikola Šuhaj loupežník, Golet v údolí), Jaroslav Durych (Tři dukáty, Tři troníčky, Bloudění, Rekviem, Sedmikráska) -

22. Mluvnické kategorie jmen - Pád (prostý, předložkový), jmenné číslo, singular, plural, duál, jmenný rod, přirozený rod, gramatický rod, kolísání v rodě, dvourodost, citový rod -

...jdi nahoru...

23. Demokratický proud a tvorba Karla Čapka - Karel Poláček (Muži v ofsajdu, Hostinec U kamenného stolu, Dům na předměstí, Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno, Bylo nás pět), Eduard Bass (Cirkus Humberto, Lidé z maringotek, Klapzubova jedenáctka), Karel Čapek (Měl jsem psa a kočku, Zářivé hlubiny, Krakonošova zahrada, Lásky hra osudná, Krakatit, Továrna na absolutno, R. U. R., Věc Makropulos, Ze života hmyzu, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Anglické listy, Italské listy, Výlet do Španěl, Obrázky, Holandska, Cesta na sever, Kniha apokryfů, Hordubal, Povětroň, Válka s mloky, Matka, Dášenka, čili život štěněte, Devatero pohádek), Čapkův přínos -

23. Obohacování slovní zásoby - Změny ve významu slov (rozšiřování významu, zužování významu, přenášení pojmenování na jiné jevy, změny v hodnocení, oslabování, zesilování významu, protiklad), tvoření nových pojmenování, přejímání slov -

24. Česká poezie po roce 1945 - Vítězslav Nezval (Zpěv míru, Z domoviny, Chrpy a města), Jaroslav Seifert (Přilba hlíny, Šel malíř chudě do světa, Píseň o Viktorce, Maminka, Koncert na ostrově, Halleyova kometa, Deštník z Piccadilly, Morový sloup, Býti básníkem), Vladimír Holan (Rudoarmějci, Noc s Hamletem), František Hrubín (Říkejte si se mnou, Hirošima, Můj zpěv, Proměna, Romance pro křídlovku), Josef Kainar (Nové mýty, Veliká láska, Český sen, Člověka hořce mám rád, Lazar a píseň, Moje blues, Miss Otis lituje), Václav Hrabě (Stoptime, Blues v modré a bílé, Blues pro bláznivou holku), Jiří Žáček (Ráno modřejší večera, Okurková sezóna, Autostop, Pro slepičí kvoč; Ahoj, moře) -

24. Česká poezie po roce 1945 (2010) - -21. mat. otázka -

24. Slohové rozvrstvení slovní zásoby - Spisovnost/nespisovnost, slova spisovná, hovorová, knižní, poetismy, odborná, termíny, slova nespisovná, dobové zabarvení, historismy, archaismy, neologismy, slova familiární, hypokoristika, dětská slova, eufemismy, slova hanlivá, slova zhrubělá, dysfemismy -

25. Odraz 2. světové války v české a světové literatuře - Michail Šolochov (Tichý Don, Osud člověka), William Styron (Sophiina volba), Joseph Heller (Hlava XXII), Jan Drda (Němá barikáda, Vyšší princip, Hlídač dynamitu), Norbert Frýd (Krabice živých), Ladislav Fuks (Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol), Jan Otčenášek (Romeo, Julie a tma), Bohumil Hrabal (Ostře sledované vlaky), Josef Škvorecký (Zbabělci), Arnošt Lustig (Noc naděje, Démanty noci, Dita Saxová, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou), Ota Pavel (Dukla mezi mrakodrapy, Plná bedna šampaňského, Pohádka o Raškovi, Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby, Fialový poustevník) -

25. Souvětí podřadné - Vedlejší věty - podmětná, přísudková, předmětná, přívlastková, místní, časová, způsobová, měrová, příčinná, účelová, podmínková, přípustková, doplňková -

26. Divadlo a dramatická tvorba po 2. světové válce - D 34 – D 41, D 46, D 47, D 51, Divadlo E. F. Buriana, Divadlo Archa, Jan Drda (Hrátky s čertem; Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert), Vítězslav Nezval (Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou), František Hrubín (Srpnová neděle, Křišťálová noc), Václav Havel (Zahradní slavnost, Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění, Audience, Žebrácká opera, Largo desoláto, Asanace), Divadlo Na Zábradlí, Semafor, Rokoko, Večerní Brno, Husa na provázku, Ypsilonka (Studio Ypsilon), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Divadlo Sklep, Jiří Suchý -

26. Charakteristika - Vnitřní, vnější, přímá, nepřímá, návrh osnovy -

...jdi nahoru...

26. Současné české drama (2010) - 28. mat. otázka -

27. Význam slova a jeho složky - Slova jednovýznamová a vícevýznamová, obsah a rozsah významu slova, význam symbolický, význam slovotvorný, význam mluvnický -

27. Významné osobnosti české literatury – Jaroslav Seifert - Město v slzách, Samá láska, Na vlnách TSF, Slavík zpívá špatně, Poštovní holub, Jablko z klína, Ruce Venušiny, Jaro, sbohem, Zhasněte světla, Vějíř Boženy Němcové, Světlem oděná, Přilba hlíny, Šel malíř chudě do světa, Píseň o Viktorce, Maminka, Koncert na ostrově, Halleyova kometa, Deštník z Piccadilly, Morový sloup, Býti básníkem, Všecky krásy světa -

28. Česká próza po roce 1945 - Josef Škvorecký (Zbabělci, Sedmiramenný svícen, Legenda Emöke, Smutek poručíka Borůvky, Hříchy pro pátera Knoxe, Konec poručíka Borůvky, Lvíče, Tankový prapor, Mirákl, Prima sezóna, Příběh inženýra lidských duší), Ota Pavel (Dukla mezi mrakodrapy, Plná bedna šampaňského, Pohádka o Raškovi, Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby, Fialový poustevník) -

28. Současná česká próza (2010) - 26. mat. otázka -

28. Souvětí souřadné - Věta hlavní a vedlejší, poměr slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný, důsledkový -

29. Tvoření slov - Slovotvorba, odvozování (derivace; morfémy, základové slovo, slovotvorný základ, kořen, kmen, slovotvorné prostředky - afixy, přípona (sufix), předpona(prefix), koncovka), skládání (kompozice; vlastní, nevlastní, hybridní), zkracování (iniciálové zkratky, zkratková slova, zkratky frekventovaných slov a slovních spojení) -

29. Zobrazení ženy ve světové a české literatuře - Gustave Flaubert (Paní Bovaryová), Émile Zola (Rougon-Macquartové, Tereza Raquinová, Nana, Germinal, Břicho Paříže, Zabiják), Božena Němcová (Divá Bára, Babička), Alois a Vilém Mrštíkové (Maryša), Karolina Světlá (Černý Petříček, Vesnický román, Frantina), Lev Nikolajevič Tolstoj (Anna Karenina), Jaroslav Havlíček (Petrolejové lampy) -

30. Světovost díla Karla Čapka (2010) - 30. mat. otázka -

...jdi nahoru...

Maturitní okruhy ČJ(2010) - Milena Kalenská- IV.A, Oktáva -

Maturitní okruhy L a ČJ_1(2010) - Od M.Kalenské pro IV.A -

Maturitní okruhy L a ČJ_2(2010) - Od M.Kalenské pro IV.A -

Maturitní okruhy z ČJ - Maturitní okruhy třídy oktávy, ročník 2007 - 2008 -

Maturitní otázky z českého jazyka - Maturitní otázky pro třídu oktávu 2008/2009 od Mgr. Milady Junkové -

Rámcový obsah maturitních témat z českého jazyka - Obsah témat maturitních otázek z českého jazyka vytvořený z popisků na ucitse.vitej.net aneb Odmaturuj z českého jazyka na 4 stranách! -


-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2022 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...