Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Maturitní otázky

Rychlé odkazy:
 Anglický jazyk   Biologie   Český jazyk   Fyzika   Hudební výchova   Chemie 
 Matematika   Německý jazyk   Výpočetní technika   Základy společenských věd   Zeměpis 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Hudební výchova

01. Národní divadlo, hudební výrazové prostředky - Historie národního divadla, významné osobnosti, hudební výrazové prostředky (melodie, rytmus, harmonie, dynamika barva) -

02. Dějiny evropské hudby: pravěk,starověk; notové písmo,hudební abeceda,posuvky - Řecko, nejstarší nástroje, historie notového písma, hudební abeceda -

03. Nejstarší památky české hudby: středověk; stupnice moll aiolská, harmonická - Hospodina, pomiluj ny, Svatý Václave, Dřevo sě listem odievá, Andělíčku rozkochaný, Jistebnický kancionál, Gragoriánský chorál, stupnice církevní -

04. Český romantismus – hudba národního obrození, stupnice dur s béčky - Kde domov můj, František Škroup, Zdeněk Fibich, kvartový a kvintový kruh -

05. Významní skladatelé německé hudby – J. S. Bach, L. v. Beethoven, J. Brahms, - J. S. Bach, L. v. Beethoven, J. Brahms - jejich životy a díla, komorní hudba, komorní soubory -

06. Hudební baroko – C. Monteverdi, A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Händel - Koncert, kantáta, oratorium, Mesiáš -

07. Leoš Janáček, kvintový kruh - život a dílo (Její pastorkyňa, Káťa Kabanová, Lašské tance, Po zarostlém chodníčku), kvintový kruh - použití a příklad -

08. Bohuslav Martinů, kvartový kruh - Život a dílo (Otvírání studánek, Madrigaly, Loutky, Hry o Marii, Řecké Paišje, Ariadna), kvartový kruh - vysvětlení a ukázka -

09. Bedřich Smetana, symfonický orchestr - Život a dílo (opery - Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Má vlast, Luisina Polka, Jiříkova polka), dělení orchestrů, nástroje v orchestru a jejich rozmístění, vývoj orchestru -

10. Antonín Dvořák, stupnice dur s křížky - život a dílo (Rusalka, Z Nového světa, Humoreska, Slovanské tance), stupnice dur s křížky - čínská pentatonická, celotónová, cikánská -

11. Wolfgang Amadeus Mozart, melodické ozdoby - život a dílo (Don Giovanni, Kouzelná flétna, Figarova svatba, Malá noční hudba, Rekviem), melodické ozdoby (příraz, odraz, skupinka, obal, tryle, nátryl, mordent) -

12.Raný romantismus – Schubert, Chopin, Schumann, Písňová forma, lidová a umělá - životy a díla, písňová forma - malá, velká, lidová a umělá píseň -

13. Prvky jazzu, neworleanský jazz, klasický jazz, variace, improvizace, aranžmá - Louis Amstrong, Jiří Ježek, blue tóny -

14. Významní skladatelé baletů - Čajkovskij, Prokofjev, Stravinskij, Balet,Tanec - Petr Iljič Čajkovskij, Sergej Prokofjev, Igor Stravinskij - životy a díla, Pantomima, Tanec, Výrazový tanec, Balet -

15. Italská opera 19.století, opera, opereta, muzikál, hudební revue - Celková charakteristika, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, opera, opereta, muzikál, hudební revue -

16. J.A.Benda, Z.Fibich, J.Suk, melodram, scénická hudba - životy a díla -

17. Představitelé novoromantismu - H.Berlioz, F. Liszt, R. Wagner, hlasy, sbory - životy a díla, dělení hlasů a sborů, hlasová hygiena -

...jdi nahoru...

18. Hudba renesance a humanismu, homofonie a polyfonie, kánon, fuga - Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Campanus Vodňanský, nizozemská škola - Orlando di Lasso, římská škola - Giovanni Pierluigi da Palestrina, benátská škola - Giovanni Gabrieli, homofonie, polyfonie, kánon, fuga - téma fugy, první díl fugy, střední a závěrečný díl fugy -

19. Česká hudba 1.poloviny 20.století - L.Janáček, B.Martinů, Stupnice, tónina - Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, stupnice, tónina, tónika, dominanta, subdominanta -

20. Světový klasicismus, sonáta, sonátová forma - Joseph Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven, sonáta, sonatina, sonátová forma -

21. Instrumentální tvorba Bedřicha Smetany, symfonie, symfonická báseň - Má vlast (Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z Českých luhů a hájů, Tábor, Blaník), symfonie, symfonická báseň -

22. Johann Sebastian Bach, kantáta, oratorium - život a dílo, kantáta, oratorium -

23. Ruská národní škola, akord - Michail Ivanovič, Glinka, Mocná hrstka, Alexander Borodin, Modest Petrovič Musorgskij, Nikolaj Rimskij Korsakov, akord a jeho obraty -

24. Ludwig van Beethoven, tempo, dynamika, přednes - život a dílo, názvosloví pro tempo a dynamiku -

25. Hudební impresionismus, intervaly - Claude Debussy, Maurice Ravel -


-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2022 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...