Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Maturitní otázky

Rychlé odkazy:
 Anglický jazyk   Biologie   Český jazyk   Fyzika   Hudební výchova   Chemie 
 Matematika   Německý jazyk   Výpočetní technika   Základy společenských věd   Zeměpis 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Matematika

01. Výroky a množiny - Příklady jako příprava -

02. Číselné obory a elementární teorie čísel - Příklady jako příprava -

03. Algebraické výrazy - Příklady jako příprava -

04. Mocniny a mocninné funkce - Příklady jako příprava -

05. Lineární rovnice, nerovnice a funkce - Příklady jako příprava -

06. Kvadratické rovnice, nerovnice a funkce - Příklady jako příprava -

07. Soustavy rovnic a nerovnic, rovnice a nerovnice s parametrem - Příklady jako příprava -

08. Lineární lomené funkce, iracionální rovnice a funkce - Příklady jako příprava -

09. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou - Příklady jako příprava -

10. Exponenciální a logaritmické rovnice, nerovnice a funkce - Příklady jako příprava -

11. Komplexní čísla - Příklady jako příprava -

12. Goniometrické funkce - Příklady jako příprava -

13. Goniometrické výrazy a rovnice - Příklady jako příprava -

14. Trigonometrie - Příklady jako příprava -

15. Geometrické útvary v rovině - Příklady jako příprava -

16. Konstrukční planimetrické úlohy - Příklady jako příprava -

17. Zobrazení v rovině - Příklady jako příprava -

...jdi nahoru...

18. Polohové a metrické vlastnosti útvarů v prostoru - Příklady jako příprava -

19. Objemy a povrchy těles - Příklady jako příprava -

20. Vektory - Příklady jako příprava -

21. Analytická geometrie lineárních útvarů - Příklady jako příprava -

22. Analytická geometrie kvadratických útvarů - Příklady jako příprava -

23. Posloupnosti a řady - Příklady jako příprava -

24. Kombinatorika a pravděpodobnost - Příklady jako příprava -

25. Limita a derivace funkce - Příklady jako příprava -

26. Průběh funkce - Příklady jako příprava -

...jdi nahoru...

27. Primitivní funkce a určitý integrál - Příklady jako příprava -

Maturitní okruhy z matematiky - Maturitní otázky Jany Růžičkové pro rok 2008/2009 -

Maturitní okruhy z matematiky - Maturitní otázky z matematiky pro rok 2008/2009 od Mgr. Mojmíra Zemánka -


-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2022 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...