Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Maturitní otázky

Rychlé odkazy:
 Anglický jazyk   Biologie   Český jazyk   Fyzika   Hudební výchova   Chemie 
 Matematika   Německý jazyk   Výpočetní technika   Základy společenských věd   Zeměpis 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Výpočetní technika

01. otázka Základy hardware počítače - • počítač • PC, Apple, Notebook, PDA, Silicon Graphics, … • case • typy skříní • základní deska • rozdělení desek AT x ATX x BTX • BIOS, CMOS • chipset • operační paměť • ROM, RAM, SDRAM, DDR, … • procesor • rozdělení a historie procesorů • North + South bridge • sloty ISA, PCI, AGP, PCI-E, CNR, … -

02. Paměťová média a jejich zařízení - • pevný disk • sektor, cylindr, velikost, otáčky a další parametry disku • IDE x SCSI disk • ATA x SATA disk • čtení a zápis na disku • disketa • typy disket • CD a DVD • vypalování CD a DVD • formáty CD, DVD• BlueRay, HDCD • Zip mechanika • Flash disk • pásková zařízení • paměťové karty – xD,SD, MemoryStick,… -

03. Zvukové, síťové a jiné karty v počítači. - • zvuková karta • síťová karta • modem • SCSI • RAID • USB 1.1 + 2.0 • FireWire • Bluetooth • PCMCIA • WiFi • Klávesnice • Myši a tablety • Joysticky -

04. Grafické karty, monitory. Tiskárny a plotery - • grafická karta • historie vývoje grafických karet • typy karet podle slotu • parametry karty – procesor, paměť, typy pamětí, propustnost dat, max. rozlišení, … • výpočty maximálních rozlišení pro různé barevné palety • výstupy z karty – analogové, digitální • monitor, LCD display • princip funkce CRT a LCD monitoru • historie vývoje monitoru • parametry monitoru • poduškovitost, moaré • dataprojektor • tiskárna • digitální tisk • rozdělení tiskáren • USB x LPT x NET • DPI, LPI • princip jehličkové tiskárny • princip laserové tiskárny • princip inkoustové tiskárny • princip termo tiskárny • offset • plotter -

05. Historie a princip činnosti počítače. Von Neumannova schéma. Zobrazení dat. - • „počítače“ a jiné počítací stroje • 0. až 5.generace • budoucnost? • rozdělení „vnitřností“ počítače • Von Neumannovo schéma • ALU, řadič • vstupně výstupní zařízení • procesor, CPU • registr • bit, bajt• Boolean logika • číselné soustavy • převody mezi 2 – 8 – 10 – 16 soustavou • zobrazení textu v počítači • ASCII• znakové sady -

06. Multimédia. - • interaktivita • multimédium • obraz • zvuk • video • digitální fotografie a video • komprese multimédií • formáty multimédií • virtuální realita • praktické využití -

07. Operační systémy - • operační systém • vlastnosti OS • funkce OS • typy OS • vývoj OS -

08. Základy op. systému DOS 6.22 a Windows od 3.1 do XP - • DOS 6.22 • základní příkazy Dosu • AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS • historie vývoje Windows • instalace Windows • ovládání Windows • vlastnosti a omezení Windows • základní příkazy Windows • správa Windows -

09. Viry, antiviry a firewally. Ochrana dat - • historie virů • vir • zdroje nákazy, šíření virů • worm • trojský kůň, stealth, polymorfní • antivirová ochrana • heuristika • firewall • spyware • ochrana dat • hesla, souborová práva • antiviry : Avast, AVG, Symantec, …. -

10. Počítačová grafika a grafické formáty. Barevné modely. - •bitmapová grafika •vektorová grafika •2D a 3D grafika •barevné modely •RGB, CMYK •typy grafických editorů a jejich porovnání •bitmapový editor •nástroje bitmapového editoru •vrstvy •vektorový editor •nástroje vektorového editoru •Malování ve Windows -

11. Grafický editor a DTP. Bitmapová grafika, vektorová grafika - • vysvětlit pojem DTP• grafický editor• funkce grafického editoru• bitmapová grafika• bitmapové formáty• výhody a nevýhody bitmapové grafiky• použití bitmapové grafiky• příklady bitmapových editorů• bezztrátová komprese• ztrátová komprese• vektorová grafika• vektorové formáty• výhody a nevýhody vektorové grafiky• použití vektorové grafiky• příklady vektorových editorů• komprese vektorových formátů• Adobe Photoshop• Corel Draw• AutoCAD -

12. Video, zvuk. Zpracování videa, zvuku na počítači - • digitalizace zvuku• vzorkování• komprese zvuku• formáty zvuku• MIDI• možnosti přehrávání zvuku na PC• možnosti převodu zvuku z „historických“ médií do PC• software pro zpracování zvuku• digitalizace videa• formáty videa• komprese videa• import videa do PC• prokládání• PAL x NTSC• software pro zpracování videa• HDTV -

13. Sítě 1 - • topologie sítí • dělení sítí podle rozlehlosti • WAN, MAN, LAN • dělení sítí podle topologie • zapojení STAR, RING • sběrnice • hub, switch, router, bridge • přenos a směrování dat • TOKEN RING, ETHERNET • Model ISO/OSI -

14. Sítě 2 - • dělení podle architektury • web architektura • sítě typu klient – server • sítě typu peer to peer • komunikace v síti • sítové protokoly • IP adresa • DNS služba • DHCP služba • Vzdálené bootování • Model ISO/OSI• Novell -

15. Internet a HTML - • TCP/UDP protokol • IP a MAC adresa • DNS záznam • Provider • Typy připojení k internetu • Historie internetu • Služby internetu • WWW • FTP • GOPHER • TELNET • SSH • další protokoly: http, IMAP, POP3, SMTP, FTP, SCP • HTML a XHMTL • validita stránek • kostra (X)HTML • značky (X)HTML • hypertext • JAVASCRIPT • FLASH • PHP, ASP, CGI, … • (X)HTML editory -

16. Elektronická pošta a komunikace - • spam, hoax • etiketa psaní dopisu • Outlook • Pegasus mail • Veřejné emaily – seznam.cz, … • Chat • videokonference: NetMeeting, CuSeeMee, YahooMessenger • diskusní skupiny • diskusní board • IRC, ICQ • IP telefonie (Skype) • live kamery • streamování • e-learning : Moodle, LearningSpace, MSClassServer -

17. Databáze - • databáze • vývoj databází • tradiční x databázový přístup • systém řízení databáze • efektivní hledání • rozložení zátěže • transakce • struktura dat • připojení databáze • typy údajů ve struktuře databáze • databázové programy - systémy -

...jdi nahoru...

18. Textový editor. - • textový editor • vlastnost textového editoru • použití maker • typografie • pravidla sazby • rozdělení písem • Microsoft Word • další textové editory a rozdíly mezi nimi -

19. Tabulkový procesor. - • tabulkový procesor - spreadsheet • formátování a práce s buňkami • typy odkazů • vzorce v tabulkách • grafy • funkce – matematické, statistické, logické,… • sestavy • makra • Microsoft Excel • další tabulkové procesory a rozdíly mezi nimi -

20. Prezentační software - • prezentační software• prvky prezentace • Microsoft PowerPoint • Open Office – Impress • Macromedia Authorware • Macromedia Flash • myšlenkové mapy -

21. Systémové utility. Komprimační software, souborové manažery - • Symantec Ghost • Norton System Works • Symantec PC Anywhere • Adware • registr • defragmentace • scandisk • vzdálená správa počítače • důvody komprimace • ztrátová a neztrátová komprimace • ZIP, ARJ, ACE, RAR • souborové manažery • Průzkumník Windows • NC, VC, M602, Windows Commander, Total Commander, Salamander -

22. Programovací jazyky. Algoritmizace - • programovací jazyk • historie programovacích jazyků • dětské programovací jazyky (Karel, Baltík, Logo, Petr,…) • překladače • interprety • objektové programování • algoritmus • syntaxe • zápis algoritmu • optimalizace kódu • algoritmizace • časová a paměťová náročnost -

23. Datové typy, procedury a funkce v jazyce Pascal. Cykly, rekurze a větvení v - • Pascal, Delphi • definice prostředí • datové typy • definice procedur a funkcí • knihovny, jednotky • typy cyklů • FOR cyklus • REPEAT cyklus • WHILE cyklus • větvení programu • podmínka IF • podmínka IN CASE • vlákna -

24. Třídící a vyhledávající algoritmy - • třídění, řazení, slučování, pole, klíč • sekvenční a nesekvenční řazení • přirozenost a stabilita • složitost • hodnocení třídicích algoritmů • řazení podle více klíčů • řazení bez přesunu položek • rozdělení algoritmů podle: metody, složitosti, principu řazení, typu procesorů, paměti • metoda přímého výběru • BubbleSort • InsertSort • QuickSort • MergeSort • HeapSort • vyhledávání -

25. Digitální fotografie a fotoaparáty - Digitální fotografie, digitální fotoaparáty a jejich princip činnosti,... -

Maturitní okruhy z IVT - Maturitní okruhy Mgr. Daniela Martínka -

...jdi nahoru...

Maturitní otázky z IVT - Maturitní otázky Ing. Jana Erlebacha pro ročník 2008/2009 -


-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2022 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...