Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Maturitní otázky

Rychlé odkazy:
 Anglický jazyk   Biologie   Český jazyk   Fyzika   Hudební výchova   Chemie 
 Matematika   Německý jazyk   Výpočetní technika   Základy společenských věd   Zeměpis 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Zeměpis

01. Základní poznatky o Zemi a Sluneční soustavě - Dálkový Průzkum Země, Země – Součást Vesmíru,Vesmír a naše galaxie, ... -

02. Základy kartografie - Kartografická zobrazení, vznik mapy, mapy podle obsahu, zeměpisné souřadnice -

03. Atmosféra - Složení, vertikální členění atmosféry, všeobecné (planetární) cirkulace atmosféry, podnebné klimatické pásy, vliv člověka na atmosféru. -

04. Hydrosféra a kryosféra - Oběh vody, ochrana světového oceánu, voda v oceánech, dno oceánů, vlastnosti mořské vody, pohyby mořské vody, voda na pevnině, charakteristické vlastnosti vodního toku, sníh, ledovce, ... -

05. Litosféra a georeliéf - Geosféry Země, tektonické jevy, složení zemské kůry, ... -

06. Biosféra a pedosféra - Planetární činitelé biosféry, biosféra a člověk, půdotvorní činitelé, složení půdy, vlastnosti půdy, půdní druhy, půdní typy -

07. Obyvatelstvo světa - Geografie obyvatelstva, Přirozený pohyb obyvatelstva, Migrace, Složení obyvatelstva, Socioekonomické složení obyvatelstva, Rozmístění obyvatelstva na naší zemi, Geografie sídel, Proces urbanizace, Trvale udržitelný rozvoj, Sídelní systémy... -

08. Světové hospodářství - zemědělství - Základní předpoklady rozvoje hospodářství, Diferenciace území dle HNP, Podmínky rozmístění zemědělské výroby, Typy výživy ve světě, Zemědělství v mírném a studeném pásu, Zemědělství v tropickém a subtropickém pásu, Zemědělství v suchých tropech a subtropických oblastech, Zemědělství v rozvojových zemích, Hospodářské využití oceánů a moří, Vodní hospodářství, Lesní hospodářství... -

09. Světové hospodářství - průmysl - Rozmístění pr. výroby, Strukturální změny průmyslu, Energetika, Průmyslové oblasti světa... -

10. Doprava, služby,cestovní ruch, mezinárodní dělba práce - Přemisťování v prostoru, Cestovní ruch, Přenos zpráv a informací, Mezinárodní dělba práce, Světové ekonomické integrace... -

11. Krajina a životní prostředí, aplikovaná geografie - Ochrana ŽP, Životní prostředí, Globální problémy lidstva... -

12. Základy politické geografie - Regionální geografie světa, Základy politické geografie, Vývoj politického rozvoje světa, Regionální politika, OSN, Geografické informační systémy, Civilizace... -

13. Evropa - přírodní podmínky - Členitost Evropy, Příčiny sopečné a zemětřesné činnosti, Vznik evropských pohoří, Vedlejší účinky deskové tektoniky, Evropské vodstvo, Podnebí Evropy, Georelief Evropy... -

14. Evropa – sociálně-ekonomické podmínky - Evropské obyvatelstvo, Evropské zemědělství, Energetické suroviny... -

16. Státy střední Evropy - Polsko, Maďarsko, Slovensko, Pobaltí, Švýcarsko, Rakousko, Lichtenštejnsko... -

17. Státy západní, severní, jižní a jihovýchodní Evropy - Norsko, Švédsko, Dánsko, Island, Finsko, Německo, Benelux, Itálie, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Irsko... -

18. Společenství nezávislých států - Rusko, Středoasijské republiky, Ukrajina, Zakavkazsko... -

...jdi nahoru...

19. Asie – přírodní a sociální podmínky - Geologická stavba, Povrch, Obyvatelstvo, Objevování Asie, Náboženství, Zemědělství... -

20. Asie – ekonomická charakteristika významných států a regionů - Indie, Bangladéš, Asijští tygři - NIS.... -

21. Afrika - Severní Afrika, Západní a východní Afrika, Jižní Afrika... -

24. Austrálie, Oceánie, polární oblasti a oceány - Austrálie, Nový Zéland, Oceánie, Antarktida, Arktida, Severní ledový oceán, Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán... -

27. Česká republika – průmysl a zemědělství - Hospodářský vývoj České republiky, Makroekonomická charakteristika hospodářství, Zemědělství... -

28. Česká republika – doprava, služby, cestovní ruch, zahraniční obchod - ČR - Doprava, ČR - Služby, ČR – Cestovní ruch... -

Maturitní okruhy ze zeměpisu - Maturitní okruhy prof. Hercokové a Zlesákové -


-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2022 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...