Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Maturitní otázky

Rychlé odkazy:
 Anglický jazyk   Biologie   Český jazyk   Fyzika   Hudební výchova   Chemie 
 Matematika   Německý jazyk   Výpočetní technika   Základy společenských věd   Zeměpis 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Základy společenských věd

01. Předmět sociologie, vývoj sociologického myšlení - Předmět, úkoly, struktura, společnost, Marx, Weber,... -

02. Filosofie starověké Indie a Číny - Brahmánismus, Védy, Upanišády, kasty, Budhismus, Taoismus, Konfucionismus, ... -

03. Psychologie jako věda, dějiny psychologie - Freud, behaviorismus, duše, psyché,... -

04. Občanské právo - Vlastnictví, dědění,... -

05. Předsokratovská filosofie - Milétská škola, pythágorejci, elejská škola, Herakleitos z Efezu, předatomisté, atomisté,... -

06. Trestní právo, správní právo - Trestní právo hmotné, trestní právo procesní, typy trestů, správní právo, správní řízení,... -

07. Proces socializace, sociální učení, sociálni interakce, kultura - Socializace, nápodoba, asociace, projekce, .... -

08. Stát, teorie vzniku státu, typy a formy státu, právní stát - NÁRODNÍ STÁT, STÁTY PODLE FORMY VLÁDY, STÁTY DLE STÁTNÍHO ZŘÍZENÍ, STÁTY DLE VÝKONU STÁTNÍ MOCI, STÁTY PODLE STRUKTURY, STÁTY DLE REŽIMŮ, Funkce státu, Právní stát... -

09. Ekonomie a ekonomika, tržní ekonomika - Trh, statek, služba, poptávka, nabídka,... -

10. období_klasické_filozofie_starověkého_Řecka - Protágoras, Gorgiás, Sokrates, Platón, Aristoteles -

11. psychologie_osobnosti - Temperament, rysy osobnosti, postoje osobnosti, hodnotová orientace, dovednosti, inteligence, kreativita (tvořivost), Motivace, potřeby, deprivace, návyky, zájmy, frustrace. -

12. Mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace, globální problémy - Diplomacie, OSN, NATO, EU, .... -

13. helénistická_filozofie - Epikureismus, Stoická filosofie, Skepticismus. -

14. Veřejné finance - Daně, národní hospodářství, právní formy podnikání,... -

15. Politický systém, dělba moci v ČR, územní samospráva - Moc, politická socializace, politická participace, volby, referendum, plebiscit, poslanecká sněmovna, prezident, vláda, senát,státní zástupci, obec, kraj... -

16. středověká_filozofie - Apologetika, Dogmatismus, Raná scholastika, Vrcholná scholastika. -

18. renesanční_a_humanistická_filozofie - Erasmus Rotterdamský, Michele de Montaigne, Niccolo Machiavelli, Hugo Grotius (de Grotte), Thomas More, Thomaso Campanella, Thomas Hobbes, Francis Bacon, Mikuláš Kusánský, Giordano Bruno. -

...jdi nahoru...

19. racionalismus_a_empirismus - René Descartes, Baruch Spinoza, Gotfried Wilhelm Leibniz, John Locke, George Berkeley, David Hume -

20. Sociální stratifikace, sociální útvary - Vztahy, davy, Petrusek, skupiny, rodina,... -

21. Osvícenství_filozofie_I.Kanta - Charles Luis Montesquie, Voltaire, J. J. Rouseau, La Mettrie, Imanuel Kant -

22. filozofie_19_stoleti - Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Auguste Comte, John Stuart Mill, Herbart Spencer, Charles Pierce, Wilhelm James, John Dewey, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Sören Kierkegaard -

23. Filosofie bytí, existenciální filosofie, filosofie T. G. Masaryka - Heidegger, Sartre, Camus, Jaspers, Masaryk -

23. filozofie_bytí_T.G.Masaryk - Henry Bergson, Wilhelm Dilthey, Tomáš Garrigue Masaryk -

24. Teorie peněz, cenné papíry, bankovní soustava, burzy, inflace - Peníze, banky,... -

25. Pojem a váznam práva, právní řád, právní vztahy - Právo - obejktivní, subjektivní. Právní řád, právní vztahy -

Maturitní okruhy ze ZSV - Maturitní okruhy prof. Nováka -

...jdi nahoru...

-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2023 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...