Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Výpočetní technika

Rychlé odkazy:
 Seminář   Oktáva   Prezentace 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Seminář

Flash - Soubor asi 20 jednoduchých příkladů k základům práce s technologií Adobe Flash -

Javascript, kapitola 11 - Zobrazení pozice myši, volitelné menu (po najetí myší, po kliknutí) -

Javascript, kapitola 10 - Změna obrázku po najetí na něj, změna obrázku po čase -

Javascript, kapitola 9 - Využití DHTML, obarvení odstavce, změna kurzoru, nové popup okno, zjištění typu prohlížeče, rozbalovací seznam -

Javascript, kapitola 8 - Kopírování mezi selecty, běžící hodiny, načítání čísla v čase, stopky, vylepšené stopky, -

Javascript, kapitola 7 - Výpis data do textarea, select, datum a čas -

Javascript, kapitola 6 - Využití radio button, výpis do textarea, kontrola formuláře -

Javascript, kapitola 5 - Přejmenování tlačítka na základě vstupu z pole, počet znaků napsaných v poli, omezení počtu znaků v poli, výpis formuláře do textarea -

Javascript, kapitola 4 - Změna názvu tlačítka ve formuláři, textarea, příklad - součet v poli -

Javascript, kapitola 3 - While, matematické funkce, deklarace vlastních funkcí + příklady, zapojení polí do funkce, interakce s formulářem -

Javascript, kapitola 2 - Operátory, větvení, podmínky (if), cykly (while, for), pole, funkce pro práci s cykly a poli -

Javascript, kapitola 1 - Výpis, escape sekvence, deklarae proměnných, datové typy, konverze proměnných, počítání, řetězce, formuláře, akce onclick -

Javascript, kapitoly 1-11 - Zde jsem připravil několik příkladů pro procvičení Javascriptu. Tyto příklady jsme používali na semináři IVT a některé potřebují i určitou informaci. Tu můžete získat na emailu: t.erlebach@seznam.cz -

Prezentace

Záznamová média - CD, DVD, BD, HD-DVD - Prezentace, výroba, zápis, čtení, vlnová délka laseru, barva, množství dat, ... -

Spybot - Search & Destroy - Prezentace o programu -

Budík - Prezentace o programu -

Oktáva

Obrazce, grafy, funkce - Graf o dvou proměnných, hypocykloidy, Lissajousové obrazce - materiál Ing. Jana Erlebacha -

...jdi nahoru...

Finanční matematika - Aritmetická a geometrická řada, diference, kvocient, vklad, výnos, úrok, úroková sazba, prostý a složený úrok, jistina, splátka, umořování, splátkový kalendář, spoření, citlivostní analýza -

Statistika - Základy statistiky - aritmetický a vážený průměr, medián, kvartil, decil, histogram četnosti, charakteristiky variability, kumulativní četnost, rozptyl, kovariace, korelační koeficient, směrodatná odchylka, proložení grafu funkcí, příklady; zápisky z hodin a příprava Ing. Jana Erlebacha -

Řetězovka - Vykreslení grafu řetězovky -

Práce s textem v excelu - Operace s textem, ASCII tabulka, opakování, textový histogram, vyhledávání, nahrazení, zjištění délky -

Kresba kružnice a elipsy v excelu - Kružnice a elipsa v excelu pomocí grafu -

Testíček - Testovací úlohy, práce s formuláři (checkbox, radio, posuvník), hodnocení testu -

Vzdálenost měst - Příklad na transpozice matic, index a vyhledávací funkce od Ing. Jana Erlebacha -

Výpočet daně - Výpočet daně na základě rozsahů výdělků -

Výhodnost úsporné žárovky - Příklad výpočtu výhodnosti úsporné žárovky oproti žárovce klasické + bonus -

...jdi nahoru...

Analytická geometrie - Parametrické vyjádření přímky v rovině, příklady (Ing. Jan Erlebach) -

Podmíněné příkazy - Schematický nákres, funkce KDYŽ() v Excelu -

Skalární součin - Teorie a příklad od Ing. Jana Erlebacha -

Výpočet nákladovosti cesty - Příklad -

Skalární součin 2 - Příklad využití v praxi (Ing. Jan Erlebach) -

Skalární součin - Příklad (Ing. Jan Erlebach) -

Lineární kombinace vektorů - Výpočet lineární kombinace vektorů pomocí determinantů, determinanty, odvození vzorce -

Matice - Technika počítání matic, návod na počítání v excelu -

Základy Excelu - Regiony, adresace, zápisy, funkce, Fibionachiova posloupnost, výpočet úroku, formát čísel, vzorce, absolutní adresace, generování náhodného znaku a čísla, vyhledávací funkce, práce s datem, transpozice matic -

...jdi nahoru...

Číselné soustavy - Dvojková soustava (sčítání a odčítání), logický obvod, osmičková soustava, hexadecimální soustava, operace s desetinnou čárkou, Booleova algebra, Karnafova mapa -


-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2023 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...