Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Vyhledávač souborů

      
Do vyhledávače zadejte klíčové slovo. Vyhledává se pouze v odkazech na soubory umístěné na tomto serveru podle vložitele, nadpisu a popisku. Pokud chcete využít rozšířeného vyhledávání (vyhledávání v souborech, celých stránkách, ...), prosím, použijte rozšířený vyhledávač společnosti Google.com.


Našli jsme 20 záznamů pro klíč: "Ĺ imon kraus"

Strana: 1 || 20 záznamů

Druhá světová válka - Dějepis - Oktáva
- Nedokončené -

Situace před druhou světovou válkou, Mnichovská dohoda, období druhé republiky - Dějepis - Oktáva
- Vzestup Německa, napadení Habeše Itálií, anschluss Rakouska, tajný plán Grün, Sudetendeutsche Partei, Mnichovská dohoda, Emil Hácha, strana Národní jednoty, Národní strana práce, jednání Tisa v Berlíně, Hácha a Chvalkovský v Berlíně, vznik protektorátu, Konrad von Neurath,... -

Ekonomická situace ve dvacátých letech a světová hospodářská krize - Dějepis - Oktáva
- Situace po válce, hospodářská konjunktura ve dvacátých letech, propad cen akcií na Newyorské burze, "černý pátek", důsledky krize, Franklin D. Roosevelt, New Deal, "švédská cesta", situace v Českoslovenku, měnová reforma 1919, pozemková reforma 1919, krize v Československu -

Vzestup komunismu a fašismu po první světové válce - Dějepis - Oktáva
- Vzestup komunismu a fašismu po válce, bolševizmus, bolševici, V.I.Lenin, B.Mussolini - duce, komunismus v porovnání s fašismem -

Období stalinismu a vývoj v SSSR po Stalinově smrti - Dějepis - Septima
- Leninova závěť, boj s Trockým, revoluce shora, program industrializace, plán socializace, výstavba socialismu v jedné zemi, hladomor 1932-3 na Ukrajině, ústava 1936, pakt Ribbentrop-Molotov, rusko-finská válka, napadení SSSR Německem - operace Barbarossa, blokáda Leningradu, bitva u Stalingradu, bitva u Kursku, Žukov, Koněv, konference na Jaltě, postupimská konference, Berija, Molotov, Malenkov, "nový kurs", Brežněv -

Ruské revoluce - Dějepis - Septima
- Alexandr II., Mikuláš II., krvavá neděle v Petrohradě, Stolypinova reforma, kadeti, eseři, menševici, bolševici, Vladimír Iljič Uljanov Lenin, únorová revoluce, dekret o půdě, občanská válka, bělogvardějci, GOELRO, NEP -

Mezinárodní situace po 1. světové válce - Dějepis - Septima
- Konference v Locarnu, rýnský garanční pakt, Společnost národů, Briand-Kellogův pakt, Youngův plán, Aristide Briand, Panevropa, model protekcionismu, Ku-Klux-Klan, Tanakova vláda, šovinismus, pragmatická ekonomie, Ohňové kříže, Benito Mussolini -

Vznik ČSR - Dějepis - Septima
- Manifest spisovatelů, Tříkrálová deklarace, národní přísaha, Pittsburská dohoda, Washingtonská deklarace, Andrasiho nóta, muži 28. října (Antonín Švehla, Alois Rašín, František Soukup, Vavro Šrobár, Jiří stříbrný), demokratický, nacionalistický, komunistický proud, Malá dohoda, Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Beneš, Rastislav Štefánik, Karel Kramář -

Názory na vznik ČSR - Dějepis - Septima
- Panslovanská myšlenka, Karel Kramář, Alice Masaryková, Alois Rašín, Viktor Dyk, František Josef I., Karel I., Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik, Maffie, Československá národní rada, Tomáš Garrigue Masaryk, Josef Dürich, rota Nazdar, boje na řece Marně, bitva u Arrasu, u Sborova, u Bachmače, Doss Alto pod Tridentem, Česká družina, Transsibiřská magistrála -

1. světová válka - Dějepis - Septima
- zdrojem převážně Milan Hlavačka: Dějepis pro gymnázia a třední školy -

Mezinárodní situace před 1. světovou válkou - Dějepis - Septima
- Berlínský kongres, Dvojspolek, Trojspolek, Dvojdohoda, Srdečná dohoda, balkánské války, nacionalismus, Mitteleuropa, příčiny války (dlouhodobé, krátkodobé), František Ferdinand d´Este, Gavrilo Princip, Nedelko Čabrinovič, Postupim -

Haburská monarchie od 19. století do svého zániku - Dějepis - Septima
- František I., Klemens Metternich, metternichovský absolutismus, František Palacký, František Ladislav Rieger, Karel Havlíček Borovský, Český program, Karel Sladkovský, Karel Sabina, Vídeňský spolek, Všeslovanský sjezd v Praze, červnové povstání v Praze, Windischgrätz, František Josef I., Alexander Bach, Bachův absolutismus, Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Říjnový diplom, Schmerlingova ústava, Říšská rada, Otto von Bismark, bitva u Sadové, Národní divadlo, Josef Hybeš, kampeličky, chabrusové volby, Mladočeši, Staročeši, Berlínský mezinárodní kongres, Taafova vláda, Stremayrova jazyková nařízení, drobečková politika, Škodovy závody, Laurin a Klement, Kolben a Daněk, Agrární strana -

Liberalismus, utopický socialismus, socialismus jako revoluční proud v Evropě, revoluce 1848 - Dějepis - Septima
- Liberalismus politický, ekonomický, Johann Gottfried Herder, Adam Smith, Thomas More, Charles Fourier, Robert Owen, New Harmony, zákon nadhodnoty, Louis Auguste Blanqui, Pierre Proudhon, Karel Marx, Friedrich Engels, Komunistický manifest, Kapitál, diktatura proletariátu, 1. internacionála, Michail Bakunin, individuální teror, kolektivistický anarchismus, Ferdinand II., Karel Albert, T.G.Masaryk, Pius IX., maršál Radecký, bitva u Custozzy, u Novary, Ludvík Filip -

Vídeňský kongres a restaurace rovnováhy sil v Evropě - Dějepis - Septima
- Napoleon, Ludvík XVIII., Alexandr I., Svatá aliance, Hnutí za jednotu Německa, karbonáři, Mikuláš I., vzpoura děkabristů, bitva u Navarina, Ota I., Nauplion -

Velká francouzská revoluce a Napoleon Buonaparte - Dějepis - Septima
- Dobytí Bastily, feudalismus, deklarace práv člověka a občana, svoboda, rovnost, bratrství, Le Chapelierův zákon, konstituční monarchie, Ludvík XVI., Marie Antoinetta, Pilnitzské prohlášení, Kateřina II., Fridrich Vilém, Leopold II., jakobíni, Georges Jasques Danton, povstání u Valmy, Napoleon Bonaparte, výprava do Egypta, policejní režim, bitva u Trafalgaru, Nelson, bitva u Slavkova, František II., Alexandr I., Jerom, bitva u Friedlandu, jednání v Tylži, Bernadott, sjezd v Erfurtu, bitva u Asper, u Wagramu, Marie Louisa, Nepomuk Lothar, Klemens Lothar Metternich, Napoleon II., Kutuzov, bitva u Borodina, Berezina, Gebhart Blücher, Karel Schwarzenberg, Václav Radecký, Chanmontský spolek, Wellington, Ludvík XVIII., bitva u Watterloo, ostrov Svaté Heleny -

Krize britského impéria a vznik USA - Dějepis - Septima
- Jakub I., Karel I., sedmiletá válka, Pařížský mír, zákon o kolkovném, bostonské pití čaje, George Washington, loajalisté, Thomas Paine, Richard Henri Lee, Prohlášení o právech lidu Virginie, Thomas Jefferson, Prohlášení o nezávislosti, Saratoga, Benjamin Franklin, La Fayett, Versailles, Zatímní ústava, Kongres, Alexanderem Hamilton, Listina práv -

Průmyslová revoluce a počátky kapitalismu - Dějepis - Septima
- James Watt, parní stroj, Georg Stephenson, Robert Fulton, telegraf, hospodářský liberelismus, John Locke, svobodný trh, kapitalismus, ekonomická krize, nadprodukce, inflace, odborové organizace -

Vrcholný absolutismus v Rusku - Dějepis - Septima
- Minin, Požarský, Ivan Susanin, Romanovci, Michail Romanov, rusko-polská válka, Alexej Michailovič Předobrý, služebná šlechta, právo sv. Jiří, povstání kozáků, Stěnka Razin, Fjodor, Ivan, Petr, Jevdokie Lopuchinová, Sofie, Petr I. Veliký, graždanka, duše ruské společnosti, nystadský mír, severní válka, Sankt-Petěrburg, Petropavlovská pevnost, Kateřina II., Petr III., Jemeljan Pugačov, Pavel I. Petrovič, Alexandr, povstání děkabristů, Mikuláš I., Krymská válka, bitva u Sinope, Sevastopol -

Absolutismus ve Francii - Dějepis - Septima
- František I., Jindřich IV. Navarský, hugenoti, Edikt nantský, Marie Medičejská, Ludvík XIII., kardinál Richelieu, Akademie věd, La Rochelle, Mazarin, Vestfálský mír, Ludvík XIV., král Slunce, Versailles, merkantilismus, Jean Baptist Colbert, Ludvík XV. -

České země po třicetileté válce - Dějepis - Septima
- Kancléř, česká dvorní kancelář, zemští hejtmani, palatin, královští místodržící, rustikál, lánové rejstříky, berní rully, dominikál -

Strana: 1 || 20 záznamů

-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2019 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...