Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Vyhledávač souborů

      
Do vyhledávače zadejte klíčové slovo. Vyhledává se pouze v odkazech na soubory umístěné na tomto serveru podle vložitele, nadpisu a popisku. Pokud chcete využít rozšířeného vyhledávání (vyhledávání v souborech, celých stránkách, ...), prosím, použijte rozšířený vyhledávač společnosti Google.com.


Našli jsme 65 záznamů pro klíč: "jana dubová"

Strana: 1 2 3 4 || 65 záznamů

Nabis - Výtvarná výchova - Prezentace
- Skupina Nabis (1888-1899) - osudové setkání jedné generace umělců, vychází P.Gaugina, ,,Sérusier nám dal název, který z nás učinil skupinu zasvěcených, něco jako tajný spolek mystického charakteru, a který byl předzvěstí toho, že pro nás bude stav prorockého vytržení něčím trvalým.“ Denis -

Blesk - Fyzika - Prezentace
- Historie, vznik a druhy blesků, hrom, ochrana před bleskem, detekce -

L. I. Brežněv - Dějepis - Prezentace
- Stručný referátek do ruských dějin (Říjnový převrat v Kremlu, epocha détente a stagnace) -

Canada and Eskimos - Anglický jazyk - Prezentace
- The culture of Eskimos (food, shelter, clothing and crafts) -

Franz Kafka - Literatura - Prezentace
- životopis a dílo Proměna -

Josef Kainar a Skupina 42 - Literatura - Prezentace
- Stručně pár představitelů ze Skupiny 42 + literární dílo J.Kainara -

Obrazce, grafy, funkce - Výpočetní technika - Oktáva
- Graf o dvou proměnných, hypocykloidy, Lissajousové obrazce - materiál Ing. Jana Erlebacha -

Milan Kundera - Já, truchlivý bůh - Čtenářský deník
- Adolf, Apostol, Jana, Miloš Kopecký, Pavel Landovský, Hana Helitová, Jiřina Jirásková, Antonín Kachlík -

Základy ekologie - Biologie - Oktáva
- Hlavní pojmy (biotop, biotické a abiotické faktory, ekologická nika, ekologická valence, stenoekní a euryekní druhy, bioindikátor, konvergence a divergence, populace, ekosystém, biocenóza, struktura společenstva, ekoogická sukcese, základní typy potravních řetězců, potravní pyramida, koloběh N, biomy, systém ochrany přírody v ČR) -

Genetika populací - Biologie - Oktáva
- Dělení dle rozmnožování: autogamické a alogamické; migrace, selekční tlak, mutační tlak a genetický drift; genové inženýrství: izolace NK, podélné štěpení DNA, příčné štěpení DNA, třídění fragmentů DNA, klonování DNA a její pomnožení -

Statistika - Výpočetní technika - Oktáva
- Základy statistiky - aritmetický a vážený průměr, medián, kvartil, decil, histogram četnosti, charakteristiky variability, kumulativní četnost, rozptyl, kovariace, korelační koeficient, směrodatná odchylka, proložení grafu funkcí, příklady; zápisky z hodin a příprava Ing. Jana Erlebacha -

Základy genetiky člověka - Biologie - Oktáva
- Úvod do genetiky člověka, výzkum genealogický, gemellilogický a populační, amniocentéza; Genetické choroby: choroby s dědičnou dispozicí, vlastní genetické choroby; Autozomálně recesivní a dominantní choroby, Gonozomální choroby, Numerická onemocnění (odchylky autozomů a genozomů), Genetická prevence; Mutační změny genotypu (genové, chromozomové a genomové mutace); Reparační procesy (fotoreaktivační, excirní, rekombinační) -

Česká literatura 2. pol 20. stol. - Literatura - Oktáva
- časové řazení období, Poezie v letech 1945 - 68 (Skupina 42, Skupina Ohnice, Skupina Rudého práva, Skupina Mladé fronty, Skupina surrealistů, Skupina Ra, Kulturní kádr Českého svazu mládeže, Katoličtí básníci, Brněnská skupina kolem časopisu Host do domu, Skupina kolem časopisu Květen, Skupina kolem časopisu Tvář) - Josef Kainar (Příběhy a menší básně, Nové mýty, Osudy, Veliká láska, Český sen, Zlatovláska, Nevídáno, neslýcháno; Říkadla, Člověka hořce mám rád, Lazar a píseň; Moje blues, Miss Otis lituje), Václav Hrabě (Horečka, Stop-time, Blues pro bláznivou holku); Próza v letech 1945 - 68 - Jan Drda (Městečko na dlani, Němá barikáda, Hrátky s čertem, Dalskabáty, hříšná ves; České pohádky), Marie Pujmanová (Hra s ohněm, Život proti smrti), Julius Fučík (V zemi, kde zítra již znamená včera; Tři studie, Reportáž psaná na oprátce), Arnoš Lustig (Noc a naděje, Démanty noci, Dita Saxová, Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou, Nemilovaná), Norbert Frýd (Krabice živých), Ladislav Fuks (Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol), Jan Otčenášek (Romeo, Julie a tma; Kulhavý Orfeus), Bohumil Hrabal (Ztracená ulička, Hovory lidí, Perlička na dně, Pábitelé, Postřižiny, Obsluhoval jsem anglického krále, Něžný barbar, Příliš hlučná samota, Slavnosti sněženek, Krasosmutnění, Ostře sledované vlaky), Josef Škvorecký (Zbabělci), Ota Pavel (Dukla mezi mrakodrapy, Plná bedna šampaňského, Pohár od Pánaboha, Pohádka o Raškovi, Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby, Kapři pro Wehrmacht, Zlatí úhoři), Václav Řezáč (Nástup, Bitva), Bohumil Říha (Země dokořán), Jan Otčenášek (Občan Brych), Antonín Zápotocký (Vstanou noví bojovníci, Bouřlivý rok 1905, Rudá záře nad Kladnem), Václav Kaplický (Kladivo na čarodějnice), Miloš Václav Kratochvíl (Mistr Jan, Život Jana Ámose), Vladimír Neff (Sňatky z rozumu), Jarmila Loukotková (Navzdory básník zpívá), František Kožík (Největší z pierotů, Synové hor, Po zarostlém chodníčku), Jiří Mucha (Podivné lásky), -

Vzdálenost měst - Výpočetní technika - Oktáva
- Příklad na transpozice matic, index a vyhledávací funkce od Ing. Jana Erlebacha -

Skalární součin - Výpočetní technika - Oktáva
- Teorie a příklad od Ing. Jana Erlebacha -

Maturitní otázky z IVT - Maturitní otázky - Výpočetní technika
- Maturitní otázky Ing. Jana Erlebacha pro ročník 2008/2009 -

Genetické pojmy, Mendlovy a Morganovy zákony... - Biologie - Oktáva
- Genetika, reprodukce asexuální a sexuální; J.G.Mendel, rozdělení genetiky na klasickou a molekulární; znaky morfologické, funkční a psychycké;znaky kvalitativní a kvantitativní; fenotyp, genotyp, alela; hybridizace: homozygot - dominantní a recesivní, heterozygot; Mendlovy zákony: Zákon o jednotnosti 1.generace kříženců, Zákon o štěpení alel a jejich kombinací ve 2.generaci kříženců, Zákon o volné kombinovatelnosti alel z různých alelových párů; Dědičnost kvantitativních znaků; Vazba genů: Morganovy zákony; Gonozomální dědičnost (3 typy určení pohlaví: drosophila, abraxas, protenor); Pohlavní chromatid (Barrovo tělísko); Mimojaderná dědičnost a krevní skupiny -

07. Romantismus v české a světové literatuře - Maturitní otázky - Český jazyk
- George Gordon Byron (Childe Haroldova pouť), Percy Bysshe Shelley (Odpoutaný Prométheus), Walter Scott (Ivanhoe), Sestry Brontëovy (Jana Eyrová, Na větrné hůrce), Victor Hugo (Bídníci, Chrám Matky Boží v Paříži, Devadesát tři, Dělníci moře, Legenda věků, Ruy Blas), Stendhal (Červený a černý, Kartouza parmská), Adam Mickiewicz (Pan Tadeáš, Konrád Wallenrod), Alexandr Sergejevič Puškin (Kavkazský zajatec, Cikáni, Kapitánská dcerka, Piková dáma, Bělkinovy povídky, Boris Godunov, Evžen Oněgin), Michail Jurjevič Lermontov (Démon, Hrdina naší doby), Edgar Allan Poe (Havran, Vraždy v ulici Morgue, Jáma a kyvadlo), Karel Hynek Mácha (Obrazy ze života mého, Pouť krkonošská, Máj) -

Buněčné základy dědičnosti - Biologie - Oktáva
- Opakování stavby buňky prokaryotní a eukaryotní, jádro buňky (karyoplasma, jadérka, chromosomy); nukleové kyseliny DNA a RNA, syntéza DNA (replikace) a syntéza RNA (transkripce), typy RNA: transferová, ribozomální, mediátorová; bílkoviny, syntéza bílkovin (proteosyntéza); gen: strukturní, regulátorový, gen pro DNA; přenos genu a genetický kód -

Dýchací soustava - Biologie - Septima
- Výměna plynů, dýchací cesty (dutina nosní, hltan, hrtan, průdušnice, průdušky) a vlastní orgán dýchací (plíce), mechanika dýchání, nemoci -

Strana: 1 2 3 4 || 65 záznamů

-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2019 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...