Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Vyhledávač souborů

      
Do vyhledávače zadejte klíčové slovo. Vyhledává se pouze v odkazech na soubory umístěné na tomto serveru podle vložitele, nadpisu a popisku. Pokud chcete využít rozšířeného vyhledávání (vyhledávání v souborech, celých stránkách, ...), prosím, použijte rozšířený vyhledávač společnosti Google.com.


Našli jsme 10 záznamů pro klíč: "petr holec"

Strana: 1 || 10 záznamů

22. Programovací jazyky. Algoritmizace - Maturitní otázky - Výpočetní technika
- • programovací jazyk • historie programovacích jazyků • dětské programovací jazyky (Karel, Baltík, Logo, Petr,…) • překladače • interprety • objektové programování • algoritmus • syntaxe • zápis algoritmu • optimalizace kódu • algoritmizace • časová a paměťová náročnost -

14. Významní skladatelé baletů - Čajkovskij, Prokofjev, Stravinskij, Balet,Tanec - Maturitní otázky - Hudební výchova
- Petr Iljič Čajkovskij, Sergej Prokofjev, Igor Stravinskij - životy a díla, Pantomima, Tanec, Výrazový tanec, Balet -

20. Odraz 1. světové války v české a světové literatuře - Maturitní otázky - Český jazyk
- Jaroslav Hašek (Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona, Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy, Osudy dobrého vojáka Švejka a jiné podivné historky, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války), Jaromír John (Večery na slamníku), Romain Rolland (Petr a Lucie, Dobrý člověk ještě žije, Okouzlená duše), Henri Barbusse (Oheň), Erich Maria Remarque (Na západní frontě klid, Cesta zpátky, Tři kamarádi, Černý obelisk, Jiskra života; Čas žít, čas umírat), Ernest Hemingway (Fiesta; Sbohem, armádo; Komu zvoní hrana, Zelené pahorky africké, Pohyblivý svátek, Mít a nemít, Stařec a moře, Pátá kolona) -

18. Generace buřičů - Maturitní otázky - Český jazyk
- Viktor Dyk (A porta inferi, Síla života, Marnosti, Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice, Milá sedmi loupežníků, Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok, Devátá vlna, Krysař, Zmoudření Dona Quijota), František Gellner (Po nás ať přijde potopa, Radosti života, Nové verše, Don Juan), Fráňa Šrámek (Života bído, před tě mám rád, Modrý a rudý, Splav, Rány růže, Stříbrný vítr, Tělo, Měsíc nad řekou, Léto), Petr Bezruč (Slezské písně, Stužkonoska modrá) -

02. Nejstarší památky české literatury, doba Karlova, období husitství - Maturitní otázky - Český jazyk
- Písemnictví staroslověnské, Cyril a Metoděj, Proglas, hlaholice, staroslověnština, období zápasu dvou kultur – staroslověnština x latina, Život knížete Václava; Hospodine, pomiluj ny!; Svatý Václave, Kristiánova legenda, Kronika česká, Kosmas, Alexandreis, Dalimilova kronika, Karel IV., Vita Caroli, Život sv. Kateřiny, Legenda o sv. Prokopu, Mastičkář, Trojanská kronika, Podkoní a žák; Ktož jsú boží bojovníci, Tomáš Štítný ze Štítného – Řeči besední, Mistr Jan Hus (O církvi, Knížky o svatokupectví, Postila, Dcerka, Výklad Viery, Desatera a Páteře, O šesti bludiech, Husitská kronika), Petr Chelčický (O trojím lidu, O boji duchovním, Sieť viery pravé), Václav Šašek z Bířkova -

Světová próza 1. pol. 20. století - Literatura - Septima
- Francie - Guillaume Apollinaire - (Alkoholy, Kaligramy), André Breton - (Arkan 17, Nadja, Neposkvrněné početí, Co je surrealismus, Surrealismus a malířství, Rozmluvy, Surrealismus ve službách revoluce), Paul Éluard - (Veřejná růže), Romain Rolland - (Jan Kryštof, Okouzlení duše, Petr a Lucie, Dobrý člověk ještě žije, Hra o lásce a smrti, Tragédie víry, Divadlo revoluce, Empedokles z Akragantu), Henri Barbousse - (Oheň), Antoine de Saint-Exupéry - (Malý princ, Země lidí, Kurýr na jih, Noční let, Citadela); Anglie - James Joyce - (Dubliňané, Odysseus), John Galsworthy - (Sága rodu Forsythů, Moderní komedie, Konec Kapitoly), George Bernard Shaw - (Pygmalion); Německo - Thomas Mann - (Boddenbrookové, Josef a bratři jeho, Smrt v Benátkách, Královská výsost, Kouzelný vrch, Doktor Faustus), Heinrich Mann - (Profesor neřád), Erich Maria Remarque - (Žena se zlatýma očima, Domov snů, Stanice na obrozu, Na západní frontě klid, Cesta zpátky, Tři kamarádi, Miluj bližního svého, Brána vítězství, Jiskra života, Vítězný oblouk, Čas žít, čas umírat; Černý obelisk, Nebe nezná vyvolených, Noc v Lisabonu), Arnold Zweig - (Spor o seržanta Gríšu, Mladá žena z roku 1914, Výchova před Verdunem, Sekyra z Wandsbecku, Soutěskou ke svobodě, Chlapci a muži, Dívky a ženy, Doznívající časy), Lion Feuchtwanger - (Židovka z Toleda, Židovská válka, Lišky na vinici, Bláznivá moudrost, Goya, Čekárna), Bertold Brecht - (Žebrácká opera, Matka kuráž a její děti, Strach a bída třetí říše); Pražská německá literatura - Egon Erwin Kisch - (Pražská dobrodružství, Nanebevzetí Tonky Šibenice, Pražský Pitaval, Zuřivý reportér, Tržiště senzací, Přistání v Austrálii, Americký ráj, Caři, popi, bolševici; Pasák, Katastrofa), Franz Kafka - (Ortel, V kárném táboře, Venkovský lékař, Obří krtek, Výzkumy jednoho psa, Zámek, Amerika / Nezvěstný), Franz Werfel - (Verdi, Píseň o Bernadettě), Stephan Zweig - (Spor o seržanta Gríšu); Rusko - Vladimír Majakovskij - (Oblak v kalhotách, Správná věc), Sergej Alexandrovič Jesenin - (Píseň o velikém pochodu, Zpověď chuligána, Anna Sněgina), Ivan Bunin, Maxim Gorkij, Isaak Babel - (Rudá jízda), Jevgenij Zamjatin - (My), Michail Šolochov - (Tichý Don, Rozrušená země, Osud člověka); USA - Ernest Hemingway - (Sbohem, armádo; Komu zvoní hrana, Stařec a moře, Za našich časů, Muži bez žen, Vítěz nebere nic, Pátá kolona a prvních devětačtyřicet povídek) -

Básně - Literatura - Septima
- Fráňa Šrámek - (Píšou mi psaní, Raport, Splav), Karel Toman - (Měsíce), Petr Bezruč - (Škaredý zjev) -

Česká literatura přelomu století - Literatura - Septima
- Almanach na rok 1914; Karel Toman (Pohádky krve, Torzo života, Sluneční hodiny, Melancholická pouť, Verše rodinné a jiné, Měsíce, Hlas ticha, Stoletý kalendář), Fráňa Šrámek (Života bído, přec tě mám rád; Modrý a rudý, Splav, Rány, růže; Stříbrný vítr, Tělo, Měsíc nad řekou, Léto), Petr Bezruč (Slezské písně), Stanislav Kostka Neumann (Jsem apoštol nového bytí, Apostrofy hrdé a vášnivé, Satanova sláva mezi námi, Sen o zástupu zoufajících, Kniha lesů, vod a strání; S městem za zády, Ať žije život, Láska, Nové zpěvy, Rudé zpěvy, Srdce a mračna, Sonáta horizontálního života, Bezedný rok, Zamořená léta, Dějiny lásky, Dějiny žen, Francouzská revoluce, Zlatý oblak), -

Vrcholný absolutismus v Rusku - Dějepis - Septima
- Minin, Požarský, Ivan Susanin, Romanovci, Michail Romanov, rusko-polská válka, Alexej Michailovič Předobrý, služebná šlechta, právo sv. Jiří, povstání kozáků, Stěnka Razin, Fjodor, Ivan, Petr, Jevdokie Lopuchinová, Sofie, Petr I. Veliký, graždanka, duše ruské společnosti, nystadský mír, severní válka, Sankt-Petěrburg, Petropavlovská pevnost, Kateřina II., Petr III., Jemeljan Pugačov, Pavel I. Petrovič, Alexandr, povstání děkabristů, Mikuláš I., Krymská válka, bitva u Sinope, Sevastopol -

Středověká literatura - česká - Literatura - Kvarta
- Písemnictví staroslověnské - Konstantin a Metoděj (Proglas, Život Konstantina, Život Metoděje); Období zápasu dvou kultur (Život knížete Václava, Druhá staroslověnská legenda o svatém Václavu, Hospodine, pomiluj ny; Svatý Václave); Krátké období vítězství latiny a pronikání češtiny - Kosmas (Kosmova kronika česká); Vznik česky psané literatury (Alexandreis, Dalimilova kronika, Legenda o Svatém Prokopu, Život Svaté Kateřiny, Mastičkář, Trojanská kronika, Píseň veselé chudiny, Poskoní a žák, Satiry hradeckého rukopisu, Desatero kazanie božie, Satiry o řemeslnících a konšelích, O lišce a džbánu), Smil Flaška z Pardubic, Karel IV. (Vita Caroli Quarti), Literatura předhusitská a husitská - Matěj z Janova, Konrád Waldhauser, Tomáš Štítný ze Štítného (Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, Řeči besední, Řeči sváteční a nedělní), Mistr Jan Hus (O církvi, Knížky o svatokupectví, Postila, Dcerka, Výklad Viery, Desatera, Páteře; O šesti bludiech, Husovy listy, De ortographia bohemica); Ktož jsů Boží bojovníci, Povstaň, povstaň, veliké město pražské; Žižkův vojenský řád, Píseň o vítězství u Domažlic, Husitská kronika, Budyšínský rukopis, Petr Chelčický (O trojím lidu, O boji duchovním, Sieť viery pravé) -

Strana: 1 || 10 záznamů

-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2019 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...