Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Vyhledávač souborů

      
Do vyhledávače zadejte klíčové slovo. Vyhledává se pouze v odkazech na soubory umístěné na tomto serveru podle vložitele, nadpisu a popisku. Pokud chcete využít rozšířeného vyhledávání (vyhledávání v souborech, celých stránkách, ...), prosím, použijte rozšířený vyhledávač společnosti Google.com.


Našli jsme 290 záznamů pro klíč: "ondra.hornig"

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 || 290 záznamů

Rákoska je rákoska - Dějepis - Další látka
- Výrok učitele národů v přehledné obrazové formě -

Počátky států sřední Evropy - Dějepis - Sekunda
- Čechy, Polsko, Uhry, Kyjevská Rus -

Zpracování uranu - Chemie - Další látka
- Koloběh zpracování uranu postupně -

Názvy anorganických solí - Chemie - Laboratorní práce
- Jednoduchá tabulka -

Acidobazické indikátory - Chemie - Další látka
- Jednoduchá tabulka -

Plyny - Chemie - Laboratorní práce
- Ověření přítomnosti oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu, ověření přítomnosti vodních par ve vydechovaném vzduchu -

Chemický rozklad a chemické slučování - Chemie - Laboratorní práce
- Rozklad dichromanu amonného, slučování jódu s hliníkem, slučování síry se zinkem -

Základy - Chemie - Laboratorní práce
- Zásady bezpečnosti práce v chemické laboratoři, zásady první pomoci -

Krystalizace, destilace - Chemie - Laboratorní práce
- Překrystalizování modré skalice, oddestilování vody z vodného roztoku modré skalice -

Filtrace - Chemie - Laboratorní práce
- Úkol: Ověřte možnosti využití různých filtračních materiálů k oddělení složek suspenze -

Redoxní reakce - Chemie - Laboratorní práce
- Reakce kyseliny sírové s dichromanem draselným, Reakce kyseliny siřičité s manganistanem -

Kyselina dusičná - Chemie - Laboratorní práce
- Reakce kyseliny dusičné s hořčíkem, zinkem a mědí -

Kyseliny - Chemie - Laboratorní práce
- Vlastnosti kyseliny sírové, reakce s mědí, hořčíkem, cukrem a její působení na dřevo -

Alkalické kovy - Chemie - Laboratorní práce
- Reakce sodíku a draslíku s vodou -

Sloučeniny halogenů - Chemie - Laboratorní práce
- Příprava jodidu olovnatého -

Sloučeniny vápníku - Chemie - Laboratorní práce
- Pálení a hašení vápna -

Halogeny - Chemie - Laboratorní práce
- Příprava a důkaz jódu -

Halogeny - Chemie - Laboratorní práce
- Příprava a vlastnosti amoniaku -

Vlastnosti plynů - Chemie - Laboratorní práce
- Příprava a vlastnosti oxidu uhličitého -

Vlastnosti plynů - Chemie - Laboratorní práce
- Příprava a vlastnosti vodíku -

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 || 290 záznamů

-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2019 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...